Xịt họng keo ong- Xuyên tâm liên KOZO BEE (H 1 chai x 30ml)

195,000

Chiết xuất keo ong (nhập Hàn Quốc), nano bạc, chiết xuất xuyên tâm liên, kim ngân hoa, gừng, bách bộ.

Xịt họng keo ong - Xuyên tâm liên Kozo Bee
Xịt họng keo ong- Xuyên tâm liên KOZO BEE (H 1 chai x 30ml)

195,000

0934273737